Yönergeler

Ağız ve Diş Sağlığı Bakım Ürünlerinin Uygunluklarını Araştırma Yöntemleri Yönergesi
Ağız ve Diş Sağlığı Bakım Ürünlerinin Uygunluk Araştırma ve Onay Logosu Kullanma Koşullarının İşleyiş Yönergesi
Türk Dişhekimleri Birliği Bilim, Araştırma, Teşvik ve Hizmet Ödülleri Yönergesi
Türk Dişhekimleri Birliği Bilirkişi Atama Yönergesi
Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları Dişhekimliği Fakültesi Öğrencilerine Verilecek Burs Yönergesi
Türk Dişhekimleri Birliği Eğitmen Dişhekimleri ile Toplum Ağız Diş Sağlığı Eğitim Çalışmaları Yönergesi
Türk Dişhekimleri Birliği Hakem Atama Yönergesi
Türk Dişhekimleri Birliği Hasar Tespit Yönergesi
Türk Dişhekimleri Birliği Kongre ve Fuar Yönetmeliği
Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu Yönergesi
Türk Dişhekimleri Birliği Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Kredilendirme Yönergesi
Türk Dişhekimleri Birliği Toplum Ağız Diş Sağlığı Fonu'ndan Yararlanma Yönergesi
Türk Dişhekimleri Birliği Yardımlaşma Fonu Yönergesi

11.08.2012