TDB Genel Kurul kararları

Türk Dişhekimleri Birliği 14. Olağan Genel Kurul Kararları
Türk Dişhekimleri Birliği 13. Olağan Genel Kurul Kararları
Türk Dişhekimleri Birliği 12. Olağan Genel Kurul Kararları
Türk Dişhekimleri Birliği 11. Olağan Genel Kurul Kararları
Türk Dişhekimleri Birliği 10. Olağan Genel Kurul Kararları
Türk Dişhekimleri Birliği 9. Olağan Genel Kurul Kararları
Türk Dişhekimleri Birliği 8. Olağan Genel Kurul Kararları
Türk Dişhekimleri Birliği 7. Olağan Genel Kurul Kararları
Türk Dişhekimleri Birliği 6. Olağan Genel Kurul Kararları
Türk Dişhekimleri Birliği 5. Olağan Genel Kurul Kararları
Türk Dişhekimleri Birliği 4. Olağan Genel Kurul Kararları
Türk Dişhekimleri Birliği 3. Olağan Genel Kurul Kararları
Türk Dişhekimleri Birliği 2. Olağan Genel Kurur Kararları
Türk Dişhekimleri Birliği 1. Olağan Genel Kurul Kararları

30.01.2013