Yönetim Kurulu

 

Oda Yön.Kur. Başkanı
Dr.Murat SÜTPİDELER

 
     

Başkan Vekili
Özlem KEKEÇ BÜLBÜL

Oda Genel Sekreteri
Yaman YAMANGİL

Oda Saymanı
Ümran KAYA (CANAY)

     

Oda Yön.Kur. Üyesi
Prof.Dr. Ali Rıza ALPÖZ

Oda Yön.Kur. Üyesi
Prof.Dr.Murat TÜRKÜN

 

Oda Yön.Kur. Üyesi
Ersin ATİNEL

     

Oda Yön.Kur. Üyesi
Can SAN

Oda Yön.Kur. Üyesi
Dr.Oya YILMAZ ERTUĞRUL

28.02.2017