Yönetim Kurulu

 

Oda Yön.Kur. Başkanı
Dr. Murat SÜTPİDELER

 
     

Başkan Vekili
Ersin ATİNEL

Oda Genel Sekreteri
Yaman YAMANGİL

Oda Saymanı
Ümran KÂYA (CANAY)

     

Oda Yön.Kur. Üyesi
Dr.Orhun BENGİSU

Oda Yön.Kur. Üyesi
Prof.Dr.Murat TÜRKÜN

Oda Yön.Kur. Üyesi
Cenker AKTAŞ

     

Oda Yön.Kur. Üyesi
Nazan BURÇOĞLU

Oda Yön.Kur. Üyesi
Fatma Ümran ERGÜN ERTUNÇ

11.11.2019