Tüketici hakarı

Evrensel Tüketici Hakları
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Dişhekimliğinde Tüketici Haklarını Koruma Protokolü

11.08.2012