Yönetmelikler

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği

Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği

           Ek-1

           Ek-2

Özel Hastaneler Yönetmeliği

          Ekleri İçin Tıklayınız...

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği
Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği
Tababet Uzmanlık Yönetmeliği
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği
Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Anlaşmalı Dişhekimlerinin Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliği
Türk Dişhekimleri Birliği'nde ve Dişhekimleri Odalarında Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları İl ve İlçe Temsilcilikleri Yönetmeliği
Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları Komisyonlarının Kuruluş ve Çalışmaları Hakkında Yönetmelik
Türk Dişhekimleri Birliği Kongre ve Fuar Yönetmeliği
Türk Dişhekimlri Birliği Onur Üyeliği ve Onur Belgeleri Yönetmeliği
Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği

04.03.2015