2020 Yılı Aidatları

 GENELGE

Sayı     : 001-1.625 Tarih: 19.03.2020

Konu : 2020 Yılı Üye Aidatları

       COVID-19 salgınının yayılması nedeniyle dişhekimliği hizmet sunumu etkilenmiş, büyük oranda da kesilmiştir. Acilen yürürlüğe girecek finansal destek önlemleri ile meslektaşlarımızın ve sektörün bu kriz dönemini en kolay bir şekilde atlatmalarının önemini bir çok platformda dile getirmemize rağmen Sağlık Bakanlığı’nın 17.03.2020 tarihli genelgeleri doğrultusunda çalışanların ve hastaların en yüksek risk grubu olarak yeraldığı ağız diş sağlığı kuruluşlarında acil hasta dışında hasta bakılmayacağı talimatlandırılmıştır.

     Kazancı bütünüyle çalışmasına bağlı olan meslektaşlarımızın bu dönemde gelir elde edemediği ancak personel, kira, cihaz bedelleri gibi ödemelerini yapmak zorunda kaldıklarından 31 Mart 2020 tarihine kadar ödenmesi gereken ancak ödenmemiş 2020 üye aidatlarının meslektaşlarımıza destek olmak amacıyla en son ödemenin 30 Haziran 2020 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir. 

13-14 Nisan 2019 tarihlerinde yapılan TDB Olağanüstü Genel Kurulu kararı gereği;

2020 yılında uygulanacak üye aidatlarının miktarı, ödeme şekli ve tarihleri aşağıdadır. 

Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 18. maddesi gereğince; Üye aidatlarının:

1) Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleriyle, bu kurum ve

kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimlerinin 2020 yılı aidatının 600 TL olarak

belirlenmesine,

2) Dişhekiminin aidat belirlenmesine esas statüsünün ilk kayıt tarihindeki ve izleyen

yıllarda 1 Ocak’taki durumuna göre belirlenmesine, yıl içinde değişen statüsü

sebebiyle o yılın aidatında herhangi bir değişiklik yapılmamasına,

3) Üye aidatlarının ait oldukları yılın ilk günü tahakkuk etmesine ve Haziran ayı sonuna

kadar ödenmesine,

4) Odaya ilk kayıt sırasında alınacak aidat miktarının, o yılın aidatının 12’ye

bölünerek, kayıt tarihinden yılsonuna kadar olan tam ay sayısıyla çarpılmasıyla elde

edilen miktar olarak belirlenmesine, (Odalar arası nakilde bu hüküm uygulanmaz)

5) 2020 yılında uygulanacak kayıt ücretinin 300 TL olarak belirlenmesine,

6) Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen

dişhekimlerinin 2020 yılı aidatının 300 TL olarak belirlenmesine,

7) Vakıf üniversiteleri dişhekimliği fakültelerinde görev yapan öğretim üyelerinin

aidatlarının kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile aynı miktarda

olmasına,

8) Öğretim üyeleri hariç olmak üzere, vakıf üniversitesi dişhekimliği fakültelerinin

açtığı poliklinik, ağız diş sağlığı merkezi, eğitim ve araştırma merkezlerinde çalışan

dişhekimlerinin, üyelik aidatlarının serbest çalışan dişhekimleriyle aynı olmasına;

9) Sahibi ve ortağı olmaksızın ilk defa bir özel sağlık kuruluşunda çalışmaya

başlayan dişhekimlerinin 2020 yılı aidatının 300 TL olarak belirlenmesine,

10)Mesleğini icra etmeyen ve içinde bulunulan takvim yılına göre 65 yaşını doldurmuş

dişhekimlerinden aidat alınmamasına,

11)Dişhekimlerinden, içinde bulunulan takvim yılına göre 65 yaşını doldurmuş olanların

çalışmayan üye olarak yeniden Odaya kayıt olmaları halinde, kayıt ücreti

alınmamasına,

12)Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve üyelikten ayrılmış

dişhekimlerinden Odaya yeniden kayıt olmaları halinde kayıt ücreti alınmamasına,

Olağanüstü Genel Kurul kararlarının  18. maddesine göre de; üye aidatlarının ait oldukları yılın ilk günü tahakkuk ettirilmesi  ve Mart ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. GEÇ ÖDENMESİ HALİNDE, TDB GENEL KURUL KARARI GEREĞİ YASAL FAİZ UYGULAMA ZORUNLULUĞU VARDIR. KAMU ALACAKLARI İÇİN UYGULANMAKTA OLAN YASAL FAİZ AYLIK %2.00’DIR

Ödeme Şekilleri;

Aidat ödemenizi; www.izdo.org  adresindeki AİDAT ÖDEME bölümünden ve aşağıdaki banka hesap numaralarından yapabilirsiniz.

        Telefon yolu ile verilecek MAİL ORDER yöntemiyle BONUS ,MAXİMUM VEYA WORLD ÖZELLİKLİ KREDİ KARTLARI İLE  3 TAKSİT ŞEKLİNDE ÖDEYEBİLİRSİNİZ.

DENİZBANK ALSANCAK ŞUBESİ

IBAN NO: TR41 0013 4000 0064 9737 1000 06  (HESAP ADI: İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI)

YAPIKREDİ BANKASI ALSANCAK ŞUBESİ

IBAN NO: TR16 0006 7010 0000 0051 1689 59  (HESAP ADI: İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI)

İŞBANKASI ALSANCAK ŞUBESİ

IBAN: TR55 0006 4000 0013 4010 4458 79 (HESAP ADI: İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI)

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

İzmir Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu

20.03.2020