Dişhekimi Çalıştırılmasına İlişkin Örnek Sözleşmeler

Muayenehaneler ile Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları için Dişhekimi Çalıştırılmasına İlişkin Örnek Sözleşmeler

 

      1 Mart 2024 tarih ve 32476 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile muayenehanelerde dişhekimi çalıştırılması mümkün hale gelmiştir.

   Bu değişiklik uyarınca;

• Muayenehanelerde sadece bir dişhekimi istihdam edilebilir.

• Müşterek muayenehanede ruhsat sahibi her dişhekimi, bir meslektaşını istihdam edebilir.

• İstihdam edilecek dişhekimi için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çalışma izin belgesi düzenlenir.

• Çalışan ve çalıştırılan dişhekimlerinin Oda'ya üye olmaları zorunludur.

• 3224 sayılı Kanunun 42.maddesi gereği gerek dişhekimleri ve gerekse bunları istihdam eden muayenehane sahibi dişhekimlerinin, bu durumu veya nakil, işten ayrılma ve benzeri değişiklikleri en geç bir ay içinde bulundukları yerin Odalarına bildirmeleri zorunludur.

         Yukarıdaki açıklamalara ek olarak 17-18 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen Türk Dişhekimleri Birliği Başkanlar Konseyinde son şekli verilen muayenehane sahibi dişhekimi ile çalışacak meslektaşımız arasındaki çalışma koşullarını belirleyen "Muayenehaneler için" örnek sözleşme ve bu sözleşmeye uygun olarak düzenlenen "Özel sağlık kurum ve kuruluşları için" hazırlanan örnek sözleşmere aşağıdaki linkten ulaşabilirisniz. 

          Meslektaşlarımız bu örnek sözleşmeleri kullanabilecekleri gibi sözleşmede kendi özel koşullarına da yer verebilirler.

                                                                                                     İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI

https://www.tdb.org.tr/mevzuat_liste.php?Id=21

03.07.2024


Bu içerik 445 kez okundu.

DİĞER DUYURULAR