5 MART 2024 TARİHLİ RESMİ GAZETE İLE YÖNETMELİK`TE DEĞİŞENLER

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

          Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'te yapılan kısmi değişiklikler,  05.03.2024 tarih ve 32480 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

 

         Buna göre;

  • Muayenehanelerde “ön izin” alınması zorunluğu kaldırılmıştır. Poliklinik, Merkez ve Hastane açılışlarında ise ruhsat öncesi “ön izin” alma zorunluluğu devam etmektedir.
  •  “Deprem Güvenlik Raporu” alma zorunluluğu, Muayenehaneler için kaldırılmış ise de Poliklinik, Merkez ve Hastaneler için bu zorunluluk “Deprem Dayanıklılık Raporu” adıyla istenmeye devam etmektedir.
  • Muayenehanelerde dişhekimi çalıştırılması mümkün hale gelmiştir.
  • Daha önce Merkez ve Hastane için zorunlu tutulan “hasta hakları birimi” poliklinik için de zorunlu hale gelmiştir.
  • Yönetmeliğin 24.maddesinde yer alan “Bilgilendirme ve Tanıtım” hükmü, 29/7/2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine atıfla düzenlenmiştir.
  • Dişhekimlerinin sertifika, yüksek lisans veya doktora belgesine dayanılarak, uzman olunduğu ilan edilerek meslek yürütemeyeceği, bu tür belgeler mesleğin icrasında uzmanlık belgesi olarak kullanılamayacağı açıkça vurgulanmıştır.
  • Mevcut sağlık kuruluşlarının tıbbi donanım ve personel standartları yönünden uyum süresi, 31/12/2024 tarihi olarak belirlenmiştir.
  • Hasta kayıtlarının elektronik ortamda tutulması ve verilerin
  • aktarılması ile ilgili yaptırımlarda bir değişikliğe gidilmediği görülmektedir.

Web sayfamızda  Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik değişiklikleri işlenmiştir.

Getirilen yeni düzenlemeler hakkında daha kapsamlı değerlendirme yapıldığında paylaşılacaktır.

 

20.04.2024


Bu içerik 2772 kez okundu.

DİĞER DUYURULAR