İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET İZİN BELGESİ HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız,

6 Aralık tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çalışma uygunluk belgesi veya ruhsat belgelerinizin aslı istenmesi üzerine 07.12.2023 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde çalışma uygunluk belgesi veya ruhsat aslınızın şimdilik istenmeyeceği sonucuna varılmıştır. 

27 .11.2023 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğünün konu ile ilgili hekimlerimize mail olarak gönderdiği  "06/10/2022 tarih ve 31975 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik GEÇİCİ MADDE 1- (1) '' Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsatlandırılmış sağlık kuruluşları fiziki gereklilikler bakımından ruhsatlandırıldığı tarihteki yönetmelik hükümlerine tabidir. Ancak, tıbbi donanım ve personel standartları 31/12/2023 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uygun hâle getirilir. (2) Tıbbi donanım ve personel standartları bakımından bu Yönetmelik hükümlerine uygun hâle getirilen mevcut sağlık kuruluşlarından, 13 üncü ve 14 üncü maddelere uygun şekilde işlemleri tamamlananlara ön izin belgesi aranmaksızın ve belge bedeli alınmaksızın ruhsat ve faaliyet izin belgesi düzenlenir...'' hükmü çerçevesinde güncellenecek" konulu yazısı ile ilgili ekte yer alan dilekçenin doldurularak kaşe imzalı şekilde  İl Sağlık Müdürlüğü'ne elden  (Konak Eski Doğum Evi 1. Kat) ivedilikle iletilmesi önemle rica olunur. 

İzmir Dişhekimleri Odası 

Not: Yeni Yönetmeliğe uygun düzenlenecek olan ruhsat ve faaliyet izin belgesi alınmaya gidildiğinde eski çalışma uygunluk belgesi veya Ruhsatınızın aslını götürmeniz önemle rica olunur.

Dilekçe için tıklayınız!

21.01.2024


Bu içerik 2393 kez okundu.

DİĞER DUYURULAR