Tüketici Hakem Heyeti Kararlarına Karşı Ne Yapılır?

            Değerli Meslektaşım,

            İzmir Dişhekimleri Odası olarak, Tüketici Hakem Heyeti kararlarına karşı siz değerli meslektaşlarımızı bilgilendirmek istiyoruz.

            HUKUKSAL BAŞVURU SIRALAMASI:

            Tedavi sırasında yaşanabilecek olumsuzluklarda hastaların oluşabilecek maddi ve manevi zararları sebebiyle yasal yollara başvurması olasıdır. Hastalar 2021 yılı itibariyle aldıkları hizmete ilişkin 7 bin 550 TL bedele kadar İlçe Tüketici Hakem Heyetine, 7 bin 550 TL ile 11 bin 330 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Hakem Heyetine ve 11 bin 330 TL üzeri bedeller için Tüketici Mahkemelerine başvurmaları mümkündür. Bu başvuruların sonucunda Tüketici Hakem Heyetinin vereceği kararlara karşı itiraz hakkınız bulunmaktadır.

            Taraflar tüketici hakem heyeti kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde Tüketici Hakem Heyetinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesine, Tüketici Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesinde karara karşı itiraz edebilir. Mahkemeye itiraz aşamasında, tüketiciler 492 sayılı Harçlar Kanunu’nda düzenlenen harçlardan muaftır. Ancak 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca gider avansı ödenmesi gerekmektedir. Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine Tüketici Mahkemesinin vereceği karar kesindir.

            ZORUNLU MESLEKİ MESULİYET BAKIMINDAN

            Tüketici Hakem Heyeti kararı sonucunda hastanın maddi ve manevi zararının tazminine hükmedilebilir. Bu durumda oluşan zararlar mesleki sorumluluk sigortanız tarafından tazmin edilebilir. Sigortanızdan yararlanmak için rizikoyu öğrendiğiniz anda gecikmeden sigortacınıza başvurmanız gerekmektedir.

            6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1446. maddesinin birinci fıkrasında, “Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleştiğini öğrenince durumu gecikmeksizin sigortacıya bildirir.” hükmü öngörülmüş olup; bu düzenleme ile, rizikonun gerçekleştiğinin öğrenildiği tarihten itibaren beş günlük süre zarfında sigortacıya haber verilmesi zorunluluğu kaldırılmış ise de; mutlaka 1 haftalık süre içerisinde sigorta şirketinize durumu İHBAR etmelisiniz.

            Dişhekimleri odası olarak aleyhinize verilen tüketici hakem heyeti kararlarına karşı ODA olarak taraf olmamızı mahkemeler kabul etmemekle birlikte, hukuki süreçte odamızın hukuk müşavirlerinden destek alabilirsiniz. Alınacak kararlar örnek teşkil edeceği için oda ve hukuk büromuz ile her türlü desteğe hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz.

İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu

 

23.11.2021


Bu içerik 518 kez okundu.

DİĞER DUYURULAR