COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI 18. OLAĞAN GENEL KURULU İPTAL OLMUŞTUR.

Değerli Meslektaşlarımız,

       Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemizde de vakaların tespit edildiğinin duyurulmuş olması ve gerekli önlemlerin alınmaması durumunda yaygın ölümlere yol açtığı bilinen Koronavirüs (Covid-19) salgın tehdidi ile karşı karşıya olmamız nedeniyle; T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından 16.03.2020 tarihinde yayınlanan Genelge (Sivil Toplum Kuruluşlarının (Dernek, vakıf ) genel kurulları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının eğitimler dâhil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri       (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) 16.03.2020 pazartesi saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelenecek.) gereğince ve Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu’nun ekte yer alan değerlendirmesi de dikkate alınarak Odamızın 2020 yılı Genel Kurulu 11-12 Nisan 2020 Tarihinde yapılmasına karar verilmiş ise de alınan kararın iptaline ve Odamızın 2020 yılı Genel Kurulu’nun toplantı yasaklarının kalkmasından sonra yapılmasına karar verilmiştir. Bilgilerinize.

İzmir Dişhekimleri Odası

Yönetim Kurulu

TDB Merkez Yönetim Kurulu Değerlendirmesi İçin tıklayınız!

03.04.2020


Bu içerik 468 kez okundu.

DİĞER HABERLER