COVID-19 SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN MESLEK HASTALIĞIDIR

COVID-19 nedeniyle malül hale gelen veya yaşamını yitiren sağlık çalışanlarına meslek hastalığı/vazife malullüğü hükümlerinin uygulanabilmesi için gerekli işlemleri belirten bir genelge Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı.

Söz konusu Genelge’de, sağlık çalışanlarından, görevlerini yapmakta iken veya görevleri nedeniyle COVID-19 tanısı alıp, tedavi sonucunda SGK Sağlık Kurulu tarafından malul olduğuna karar verilen veya yaşamını yitirenlerin, kendileri veya yakınlarının başvurusuyla meslek hastalığı veya vazife malullüğü haklarından yararlanabilecekleri hatırlatılarak; nedensellik bağının araştırılmasında yararlanılması için ilgilinin çalışma koşullarının yazı ekindeki bilgilerle kurumlarınca saptanıp ivedilikle SGK’ya gönderilmesi gerektiği belirtilmektedir.

COVID -19 nedeniyle meslekte kazanma gücünü kaybeden çalışanlar, hastalığa mesleki faaliyeti nedeniyle tutulduğunun SGK tarafından kabul edilmesi durumunda, çalışma statülerine bağlı olarak, meslek hastalığı veya vazife malullüğüne bağlı haklardan yararlanabilirler. İlgili haber için haber için tıklayınız.  

COVID -19 gibi bir salgın hastalığın kesinlikle mesleki faaliyet nedeniyle bulaştığının ispat edilmesindeki güçlük açıktır. Ancak, özellikle sağlık çalışanlarının söz konusu virüse yoğun biçimde maruz kaldıkları gerçeğinden hareketle, COVID -19 nedeniyle malul olmaları durumunda meslek hastalığı ve vazife malullüğü için nedensellik bağı araştırmasının yapılmasına gerek olmadığının kabul edilmesi gereklidir.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan bu Genelge, COVID -19 nedeniyle maluliyet yaşayanlar için nedensellik bağının aranmamasını sağlamamaktadır. Bu yönüyle, “COVID-19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılmalıdır” şeklinde ifade edilen ve bu yönde bir yasal düzenleme yapılmasını isteyen mücadeleyi sonlandıracak bir nitelikte değildir.

Diğer yandan, Sağlık Bakanlığı Genelgesi, ortada önemli bir sorun olduğunu kabul eden ve nedensellik bağının araştırılmasında dikkate alınabilecek olan çalışma şartlarının hızla belirlenmesinin sağlanması bakımından yararlıdır.

Sonuç olarak; COVID-19’a yakalanan meslektaşlarımız gerekli süreçleri başlatmalı veya işveren tarafından meslek hastalığı bildiriminde bulunulmasını talep etmelidir. Bütün bu süreçlerle ilgili olarak odalarımıza bilgi verilmesi, sürecin izlenmesi ve gerektiğinde meslektaşlarımıza destek olunabilmesi için yararlıdır.

Ve tekrar tekrar söylemek gerekir ki; uzun zamandır yaşadığımız salgın hastalık sürecinde büyük bir özveriyle çalışan meslektaşlarımızın ve bütün sağlık çalışanlarının hastalık ya da hastalık nedeniyle yaşamlarını yitirmeleri halinde, adlarını anıp şükran ifade edilmesini değil, yasal hakları olan meslek hastalığı veya vazife maluliyetinin tanınıp kabul edilmesini talep ediyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği

06.05.2021


Bu içerik 2325 kez okundu.

DİĞER DUYURULAR