DİŞHEKİMLERİ VE ÇALIŞANLARI ÖNCELİKLİ AŞI KAPSAMINDA

COVID-19 pandemisi ülkemizde ve tüm dünyada endişe verici bir şekilde yayılmakta, buna bağlı olarak ölüm ve yeni vaka sayıları da büyük boyutlara ulaşmaktadır.  

COVID-19 hastalığına karşı güvenli ve etkili olduğu açıklanan aşıların bulunmuş olması sevindiricidir.  Aşıların risk gruplarından başlayarak herkese sağlanabilmesi ise halkın sağlığı açısından elbette sosyal devlet anlayışının temel ödevidir.

COVID-19’un insanlar arasında yakın temas ve damlacıklarla bulaştığı bilinmektedir. Sağlık hizmetleri içinde özellikle çalışma alanı ağız bölgesi olan ve aerosollü işlemler nedeniyle yüksek risk altında bulunan dişhekimleri; toplumun sadece ağız diş sağlığını değil, genel sağlığını da korumada en önemli basamaklardan birini oluşturmaktadır. Bu süreçte dişhekimleri alınan önlemlere en üst düzeyde uyarak çalışmakta, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin aksamaması için büyük bir özveriyle hizmet vermektedir. Dişhekimlerinin korunma altına alınması, çalışanlarının ve hastaların dolaylı olarak da bütün  toplumun çapraz enfeksiyondan korunması açısından önem taşımaktadır. 

Küresel salgınla mücadelede yoğun bir şekilde  filyasyon için sahada görev alan, diğer yandan kliniklerinde   halkımızın kesintisiz ağız-diş sağlığı hizmeti alması için kamusal görev yapan dişhekimlerinin öncelikli aşılanma grubuna  dahil edilmeleri yönündeki talebimiz  8 Aralık 2020 tarihli yazımız ile Sağlık Bakanlığı’na iletilmiştir. 

Özellikle Sağlık Bakanlığı "Koronavirüs Bilim Kurulu"nda  dişhekimlerini temsil eden  Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel  ile yaptığımız görüşme ile "öncelikli aşı" talebimizin olumlu olarak değerlendirildiği, doğrudan filyasyon için sahada,  kamu kurumlarında ve mesleğini serbest olarak kliniklerinde icra eden  dişhekimleri ile birlikte  çalıştıkları  personelleri, ayrıca Dişhekimliği Fakültelerinde doğrudan hasta ile teması bulunan 4 ve 5'nci sınıf öğrencilerinin de bu kapsamda değerlendirildiği belirtilmiştir.

Talebimizin olumlu değerlendirilmesinde emeği geçen  başta Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel olmak üzere diğer Bilim Kurulu üyeleri ile şifahi görüşmeler yaptığımız Bakanlık yetkililerine teşekkür ediyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği

12.12.2020


Bu içerik 208 kez okundu.

DİĞER DUYURULAR