TDB TABELA STANDARTLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

28-29 Şubat 2020 Tarihlerinde Kayseri’de gerçekleştirilen Oda Başkan ve Genel Sekreterlerinin katıldığı Türk Dişhekimleri Birliği Başkanlar Konseyinde varılan mutabakat üzerine; Türk Dişhekimleri Birliği Tabela Standartlarının ‘Muayenehaneler İçin’ bölümünün 10.maddesinden sonra gelmek üzere yeni bir madde eklenerek bundan sonra gelen maddelerin numaralarının değiştirilmesine, ‘Poliklinik ve Merkezler İçin’ bölümünün 4.maddesinde değişiklik yapılmasına Merkez Yönetim Kurulumuzun 31.08.2020/01.09.2020 Tarihli toplantısında karar verilmiştir.

Yapılan bu değişiklikle, muayenehanelerin 20 Ekim 2020 tarihinden itibaren mavi zemin üzerinde ortasında diş resmi bulunan beyaz ışığı geçirgen ışıklı tabela ve Ağız Diş Sağlığı Poliklinik ve Merkez tabelalarında 'dent ve dental' kelimelerinin kullanımına imkan sağlanmıştır.

Türk Dişhekimleri Birliği

Muayenehaneler içinTabela Standartları için tıklayınız…

Poliklinik ve Merkezler için Tabela Standartları için tıklayınız…

06.05.2021


Bu içerik 2366 kez okundu.

DİĞER DUYURULAR