MBYS ‘Sağlık Verilerinin Paylaşılma Sınırları`

Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığının talebiyle, Sağlık Müdürlükleri tarafından muayenehane, poliklinik ve merkezlere gönderilen yazılarla 1 Eylül 2020 tarihine kadar Muayene Bilgi Yönetim Sistemi’ne (MBYS) entegre olmaları gerektiği bildirilmiştir.  

Söz konusu yazıların temelinde yer alan Sağlık Bakanlığı yazısının hukuka uygun olmadığı, meslektaşlarımızın hastanın açık rızası olmadan bu yazıda belirtilen amaçla sağlık verisi paylaşmasının suç oluşturacağı da vurgulanarak ilgili yazının yeniden değerlendirilmesi tarafımızdan talep edilmiştir.  

Kendilerine gönderilen yazılar nedeniyle meslektaşlarımızın ilgili makama verebilecekleri dilekçe taslağı için tıklayınız... 

Türk Dişhekimleri Birliği

 

06.05.2021


Bu içerik 1133 kez okundu.

DİĞER DUYURULAR