HASTA VERİLERİNİN PAYLAŞIMI KANUNLA SINIRLANDIRILMIŞTIR...

İl Sağlık Müdürlükleri tarafından Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Dairesi Başkanlığı’nın 07.07.2020 tarih ve E.1157 sayılı yazısı ilgi tutularak sağlık kuruluşlarına gönderilen örnek yazısıyla,  'kayıt dışı ekonomiyle mücadele' gerekçe gösterilerek sağlık kuruluşlarının "Muayene Bilgi Yönetim Sistemi"  isimli bir program vasıtasıyla   Sağlık Bakanlığı tarafından tutulan  bu bilişim sistemine hasta verilerinin gönderilmesi istenmektedir.

   Ancak;

  • Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerini sınırlandırmak amacıyla sağlık kuruluşlarının hastaların sağlık verilerini işlemesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 4. ve 6. maddelerine aykırıdır.
     
  • Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 27/8. Maddesinin yürütmesi Danıştay 15. Dairenin 15.1.2019 tarih ve 2018/530 E. sayılı kararıyla durdurulduğundan buna dayalı olarak sağlık kuruluşlarına yükümlülük getirilemez.
     
  • Ayrıca, ağız ve diş sağlığı alanında faaliyet gösteren merkezler, poliklinikler ve muayenehaneler Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin kapsamında olmadığından bu Yönetmeliğe dayanılarak bu sağlık kuruluşlarına herhangi bir yükümlülük getirilmesi de mümkün değildir.


Gerekçeleriyle Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderdiğimiz yazımız ile konunun ivedilikle  yeniden değerlendirilmesi istenilmiştir.

Türk Dişhekimleri Birliği

06.05.2021


Bu içerik 1170 kez okundu.

DİĞER DUYURULAR