Bifosfonata Bağlı Çene Nekrozu Hakkındaki Genel Bilgi, Tutum ve Farkındalığının Değerlendirilmesi

Bifosfonat ve Bifosfonata Bağlı Çene Nekrozu Hakkındaki Genel Bilgi, Tutum ve Farkındalığının Değerlendirilmesi

Sayın Değerli Meslektaşımız,

Aşağıda linki bulunan anket çalışması Dişhekimlerinin bifosfonat grubu ilaç kullanan hastalar ve bu hastalara karşı alınması gereken önlemlerin farkındalığı ile ilgili bilgi, düşünce ve davranışlarının değerlendirilmesi amacıyla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Çalışmalar Etik Kurulu'nun 646 karar numarasıyla yapılmaktadır.


Anketimiz toplam 16 sorudan meydana gelmektedir. İlk olarak katılımcıların yaş, cinsiyet, diş hekimi olarak çalışma süresi, var ise doktora veya uzmanlık alanı gibi demografik bilgileri sorgulanacaktır. Daha sonra bifosfonatlar hakkındaki bilgilerini değerlendirmek için ve bifosfonat kullanan hastalarda uyguanabilecek dental tedaviler ile ilgili sorular vardır.Bu çalışmaya katılmakla günümüz diş hekimliğinin en büyük sorunlarından biri olan bifosfonata bağlı meydana gelen çene kemiği ostenekrozu hakkında diş hekimlerimizin farkındalığının artırılması konusunda katkınız olacaktır.

Araştırmaya katılmak gönüllülük esasına dayanmaktadır, anket formuna adınızı soyadınızı yazmanıza gerek yoktur. Elde edilecek olan bilgiler gizli kalacaktır ve sadece araştırma ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Çalışmaya katılmamayı tercih edebilir ve bırakmak istediğiniz yerde ankete son verebilirsiniz.

Katılımınız için teşekkür ederiz. Çalışma ile ilgili herhangi bir sorununuz olduğunda aşağıda iletişim bilgileri bulunan kişi ile iletişim kurabilirsiniz.

Anket linki:
Arş. Gör. Begüm Ünlü Kurşun
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Tel:0(232) 325 40 40

09.07.2020


Bu içerik 137 kez okundu.

DİĞER DUYURULAR