`KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT REHBERİ` HAZIRLANDI

Dişhekimlerinin mesleki uygulamalarında veya Oda, iş ve işlemlerinde kişisel verilerin korunması hukuku bağlamındaki yükümlülük ve sorumluluklarına ilişkin basit uygulama bilgilerinin paylaşılmasını amaçlayan TDB Hukuk Bürosunca hazırlanmış ,'Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Veri Sorumluları Siciline Kayıt Rehberi'ne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Veri Sorumluları Siciline Kayıt Rehberi için tıklayınız...

Türk Dişhekimleri Birliği

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen, VERBİS’e kayıt için son tarihler:

Veri Sorumlusu

   Son Kayıt Tarihi

   Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı
    25 milyon liradan çok olan gerçek ve tüzel kişiler

   30.06.2020

   Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı

   25 milyon liradan az olan gerçek ve tüzel kişiler

   30.09.2020

   Kamu kurum ve kuruluşları 

   31.12.2020

06.05.2021


Bu içerik 565 kez okundu.

DİĞER DUYURULAR