E-ARŞİV FATURA UYGULAMASI BAŞLADI

E-ARŞİV FATURA UYGULAMASI BAŞLADI

Değerli Meslektaşlarımız,

19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, e-fatura veya e-arşiv fatura düzenleme zorunluluğu bulunmayan mükelleflere (sadece klasik kağıt fatura düzenleyen vergi mükellefleri )  01.01.2020 tarihinden itibaren vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL'yi geçen faturaları "e-Arşiv" fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirilmiştir. 

Tebliğde aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturaların topluca birlikte değerlendirilerek vergiler dâhil tutar toplamının söz konusu tutarları aşması halinde, bu faturaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi ve alınması zorunluluğunun  bulunduğu da belirtilmiştir. 

Tebliğe göre meslektaşlarımızın  01.01.2020 tarihinden itibaren faturalarını,  e-arşiv fatura olarak Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)  'e-belge düzenleme portalı'  üzerinden düzenlemeleri gerekmektedir.

Türk Dişhekimleri Birliği

06.05.2021


Bu içerik 1733 kez okundu.

DİĞER DUYURULAR