E-SERBEST MESLEK MAKBUZU ZORUNLU OLDU!

E-SERBEST MESLEK MAKBUZU ZORUNLU OLDU!


19 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan 509 Seri No Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile  tüm serbest meslek erbaplarının (dişhekimleri, avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler …vb.) 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren serbest meslek makbuzlarını  e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

509 Seri No Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği için tıklayınız…

Türk Dişhekimleri Birliği

28.10.2019


Bu içerik 743 kez okundu.

DİĞER DUYURULAR