KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞLARI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA UYUM KILAVUZU

KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞLARI İÇİN 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA UYUM KILAVUZU

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile getirilmiş olan Veri Sorumluları Siciline kayıt, kişisel veri işleme envanteri hazırlanması, kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlanması, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve ilgili kişilerin başvurularına cevap verilmesi gibi yükümlülükler konusunda detaylı bilgi sahibi olunması amacıyla ‘Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları için Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Kılavuzu’ hazırlanmıştır.

Kılavuza ulaşmak için tıklayınız…

Türk Dişhekimleri Birliği

06.05.2021


Bu içerik 2649 kez okundu.

DİĞER DUYURULAR