TDB YASASINDAKİ DEĞİŞİKLİK

TDB YASASINDAKİ DEĞİŞİKLİK

7151 sayılı Sağlık Torba Yasası, 05.12.2018 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi.

3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Yasasının 42. maddesinin başlığı 'Bildirim zorunluluğu' olarak değiştirilmiş ve maddenin ilk üç fıkrası yürürlükten kaldırılmış; dişhekimleri ile bunları çalıştıranların, çalışma ilişkileri ve çalışma koşullarını bildirme yükümlülüğünün düzenlendiği dördüncü fıkra ise korunmuştur.

Ancak söz konusu değişikliğe olduğundan daha geniş anlamlar yüklendiği ve artık Odalara üyelik zorunluluğunun ortadan kalktığına varan yorumlar yapıldığı görüldüğünden değişikliğin kapsam ve sınırlarının ayrıca belirtilmesinde yarar görülmüştür.  

Bu Yasayla; dişhekimlerinin Oda üyeliği, üyeliğe bağlı yükümlülükleri, etik kurallara uyma ve disiplin sorumluluklarında bir değişiklik bulunmamaktadır.  Dişhekimlerinin bir ya da birden fazla sağlık kuruluşundaki çalışmaları ile bunlarda ortaya çıkan değişiklikleri bildirim yükümlülükleri de 3224 sayılı Yasa’nın 42. maddesinin dördüncü fıkrasında düzenlendiği haliyle varlığını korumaktadır. Yapılan değişiklik, sadece, dişhekimlerinin birden fazla sağlık kuruluşunda çalışabilmeleri için Odadan onay alma zorunluluğunu ortadan kaldırmıştır.

Dişhekimlerinin  insangücü planlaması  ve  coğrafik dağılımı  ile ilgili sorunların giderek ağırlaştığı bu süreçte  meslek kuruluşlarının  etki ve etkinliklerini azaltan bu değişikliğin iptali için gerekli çalışmalar Türk Dişhekimleri Birliği tarafından yürütülmektedir.

Türk Dişhekimleri Birliği

 

 

06.05.2021


Bu içerik 3526 kez okundu.

DİĞER DUYURULAR