YARGITAY KARARI: DİŞHEKİMİ ORTODONTİ TEDAVİSİNİ YAPMAYA DA YETKİLİDİR

YARGITAY KARARI: DİŞHEKİMİ ORTODONTİ TEDAVİSİNİ 
YAPMAYA DA YETKİLİDİR

Çocuğunun ortodontik diş tedavisini serbest çalışan dişhekiminde yaptıran sigortalının tedavi yardımı talebi, tedaviyi yapan dişhekiminin bu alanda uzman veya doktoralı olmaması sebebiyle reddedilmiştir.

Hasta küçüğün babası tarafından açılan davada Mahkeme 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 29. maddesi uyarınca dişhekiminin ağız ve diş sağlığı alanında genel olarak hastalıkları tedavi hakkı olduğu, ortodonti tedavisini de yapabileceği gerekçesiyle dava haklı bulunmuş; söz konusu tedavi için SGK’nın ödemesi gereken tutarın davacıya ödenmesine karar verilmiştir. Bu Kararın temyizi üzerine dosya Yargıtay tarafından incelenmiştir. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi de Mahkemenin Kararını yerinde bularak Kararın Onanmasına karar vermiştir.

Yargıtay Kararı ile kesin olarak karara bağlanan bu uyuşmazlıkta yapılan hukuki değerlendirmeler, bir kısım uzmanlık alanlarının belirlenmesinin dişhekimlerinin mesleki yetkilerini genel olarak kısıtlamadığını bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu Karar ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili hükümlerini yeniden gözden geçirmelidir. Ağız diş sağlığı hizmetlerinden bir kısmının bedelinin ödenmesinde tedavinin uzman veya doktoralı dişhekimleri tarafından yapılmasının şart koşulmasına ilişkin düzenlemelerin kaldırılması, dişhekimlerinin mesleki yetkilerinin haksız biçimde kısıtlanmasına yol açan ve daha da önemlisi hastaların sağlık hizmetine daha kolay erişebilmesi için zorunludur.

Adana 1.İş Mahkemesinin 2015/500 sayılı kararı için tıklayınız…

Yargıtay 21.Hukuk Dairesinin 2017/6236 sayılı kararı için tıklayınız…

06.05.2021


Bu içerik 3303 kez okundu.

DİĞER DUYURULAR