İNTERNETTE YAYINLANAN REKLAMA 60.000 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

İNTERNETTE YAYINLANAN REKLAMA 60.000 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı, www…………..com adresli internet sitesinde 30.01.2017 ve 23.02.2017 tarihlerinde yayınlanan reklam ve tanıtımlar için 60.000 lira para cezası verdi.

Söz konusu sitenin ana sayfasında; “Gülümsemenizin Keyfini Çıkartın! Sağlıklı dişlere sahip olmak çok kolay… Sizlere estetik diş garantisi veriyoruz… Yeni sağlıklı gülümsemenizin! Keyfini çıkartın. Dişlerinizdeki estetik kaygınızı sihirli bir dokunuş ve uygun fiyatlarla gideriyoruz… Eksik dişiniz kalmasın! Yeni gelişen diş hekimliği yöntemleri ile artık eksik dişlere son!...” gibi ifadelere, “İmplant fiyatları” başlığı altında çeşitli tıbbi işlemlere ilişkin fiyat bilgisine, ayrıca “…Arkadaşlar ben uzun araştırma sonucu implant yaptırdım. İmplantlarımı …………’de yaptırdım bu sitedeki numaralardan ulaştım… Hikayemi anlatayım sizlere. Bir kaç yerde muayene oldum. Telefonda çok uygun fiyat veriyorlar, oraya gidince her şey değişiyor. İmplantları kendileri yapmıyor dışardan doktor çağırıyorlar istediğiniz zaman bulamıyorsunuz cerrahı ayda bir kaç kere geliyor. Benimde hoşuma gitmedi ve bu sitedeki yorumları okuyordum ve aradım randevu aldım. Röntgenlerime bakıldı uygun yapılabilir denildi fiyat vermem doğru olmaz uygundu fiyatları alman implantı kullanıldı sertifikamı verdiler. Ömür boyu garanti verdiler. Yaptırmamın en büyük etkeni kliniğin kendi cerrahı var ayrı zamanda yoğun bir implant müşterileri vardı onlardan güven aldım. Tedavi sonrası ağrım olmadı. Şimdi ise babama 12 implant yapılacak kemik erimesi varmış kemik oluşturulacakmış sonrada vidalar yapılacak tavsiye ederim…” şeklinde hasta yorumlarına  ve çeşitli başlıklar altında tedavi yöntemlerine ilişkin bilgilere yer verildiği tespit edildiğinden,  reklam veren kişi hakkında, 6502 sayılı Kanun’un 63.ve 77/12. maddeleri uyarınca 60.353 TL idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verildi.

Reklam Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan gerekçeli kararda; “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinde; “(5) Sağlık kuruluşları tarafından her türlü yayın mecralarında yer alan sağlık bilgileri, konusuna göre yetkili sağlık meslek mensupları tarafından verilmek zorundadır. Bu mecralar yoluyla yapılan bilgilendirme ve tanıtımlar, hastayı ilgili sağlık kuruluşuna doğrudan veya dolaylı biçimde yönlendirecek içerikte olamaz.”,

Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesinde; “Özel hastaneler tarafından; sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımlar yapılabilir. Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında, yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere ve talep yaratmaya yönelik açıklamalara yer verilemez. (…) Özel hastaneler tarafından oluşturulan internet sitelerinde; yer alan her türlü sağlık bilgisi, alanı ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip sağlık meslek mensupları tarafından verilmek zorundadır. Bu siteler aracılığıyla hiçbir şekilde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler verilemez. İnternet sayfalarında verilen bilginin, son güncelleme tarihi açıkça belirtilir.”,

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde,  “(5) Sağlık kuruluşları tarafından her türlü yayın mecralarında yer alan sağlık bilgileri, konusuna göre yetkili sağlık meslek mensupları tarafından verilmek zorundadır. Bu mecralar yoluyla yapılan bilgilendirme ve tanıtımlar, hastayı ilgili sağlık kuruluşuna doğrudan veya dolaylı biçimde yönlendirecek içerikte olamaz.”,

hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereği, sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımların, sağlık kuruluşları tarafından ve konusunda yetkili sağlık meslek mensuplarınca verilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, inceleme konusu internet sitesinde, sağlık alanında faaliyeti bulunmayan söz konusu şahsın tabip tarafından uygulanması gereken tıbbi işlemlere yönelik tanıtım yapmasının ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

Bununla birlikte, söz konusu ifadeler ve sitede yer alan benzer tüm ifadeler vasıtasıyla sağlık alanında çalışan kişi ve kuruluşların faaliyetlerine ticari bir görünüm verilerek yönlendirme yapıldığı, sunulan sağlık hizmetlerine yönelik talep oluşturulduğu,

Diğer taraftan, anılan şahsın söz konusu internet sitesi aracılığıyla anlaşmalı sağlık kuruluşları lehine aracılık faaliyetinde bulunduğu ve bu durumun diğer sağlık kuruluşları açısından haksız rekabete sebep olduğu,

Dolayısıyla bütün bu durumların;

-6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 64 üncü maddesi,

-3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 45 inci maddesi,

-1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 40 ıncı maddesi,

- Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8, 9 ve 39 uncu maddeleri

- Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin 5/c maddesi,

- Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi,

- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi,

- Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-b, 26 ve 32 nci maddeleri,

-  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 61 inci maddesi.

hükümlerine aykırı olduğuna,

Buna göre, reklam veren kişi hakkında, 6502 sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca 60.353 TL (Altmışbinüçyüzelliüç Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.” denildi.

06.05.2021


Bu içerik 3380 kez okundu.

DİĞER DUYURULAR